TUỔI TRẺ X18 VỚI PHONG TRÀO PHÁT HUY SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT


Tuổi trẻ X18
1 3“ Với phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ”
‘‘Sáng tạo là phẩm chất của thanh niên’’ cùng với tuổi trẻ trong Quân đội trong những năm qua tuổi trẻ Công ty cổ phần xi măng X18 tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đạt nhiều giải thưưuưởng nhuư ‘‘ Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội ’’, giải thuởng ‘‘ Sao vàng đất Việt các năm 2006, 2008 ’’ và đuợc nhận nhiều Bằng khen, phần thuưởng khác.
 
Trải qua hơn 33 năm xây dựng và truởng thành với bao thăng trầm, Công ty cổ phần xi măng X18 hôm nay đang trên đà phát triển và tự khẳng định mình trong cơ chế thị truường đầy khó khăn và thử thách. Nhìn lại chặng đưuờng đã qua, hơn bao giờ hết tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty nhận thức sâu sắc rằng chỉ có nâng cao chất lưuợng, hạ giá thành sản phẩm mới có thể mở rộng đuược thị trưuờng đồng thời tạo ra sản phẩm mới để tăng mức cạnh tranh, đây chính là vấn đề quyết định sự sống còn của công ty. Để thực hiện vấn đề này, Lãnh đạo Chỉ huy công ty đã đặt ra rất nhiều giải pháp và một trong những giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực đó là xây dựng đưuợc phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể cán bộ công nhân viên, trong đó đội ngũ “ Đoàn viên, Thanh niên” là lực lưuợng nòng cốt.
Với đặc thù của ngành sản xuất xi măng là một trong những ngành công nghiệp nặng, chịu tác động của tiếng ồn, bụi… ảnh huưởng không nhỏ đến con ngưuời, máy móc thiết bị, do đó công ty đã tập trung đi sâu giải quyết vấn đề hạ giá thành sản phẩm, tăng tuổi thọ của thiết bị, cải tạo môi trưuờng làm việc, giảm cưuờng độ lao động nặng nhọc ... Đồng thời khơi dậy lòng say mê nghiên cứu, dám nghĩ giám làm, năng động sáng tạo của tuổi trẻ. Công ty luôn quan tâm định huớng và đề ra các chỉ tiêu cụ thể đối với các cá nhân và tập thể nhưu xây dựng các điển hình tiên tiến, chấm điểm thi đua hàng tháng và đưa chỉ tiêu sáng kiến vào bình xét danh hiệu thi đua, mỗi một sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều được đưa ra xem xét và áp dụng kịp thời. Hàng năm Hội đồng sáng kiến của công ty đều có tổng kết đánh giá và động viên khen thưởng cả về vật chất lẫn tinh thần, tất cả những biện pháp đó là những động lực rất lớn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của toàn công ty mà điển hình là lực lưuợng đoàn viên thanh niên trong phong trào đó “ Đội khoa học kỹ thuật trẻ ” đã ra đời mà thành viên là những ngưuời công nhân kỹ thuật, những kỹ suư cán bộ trẻ tuổi được đào tạo cơ bản, có lòng nhiệt tình tâm huyết với công việc họ là những cánh chim đầu đàn đi tiên phong trong mọi lĩnh vực công tác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình biến những ý tưuởng thành hiện thực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
1 4          Có thể nói trong những năm gần đây tuổi trẻ X18 đã có những bưuớc đột phá mạnh mẽ làm khơi dậy lên một không khí thi đua lao động sôi nổi và trở thành một phong trào thi đua của tuổi trẻ X18 tiến quân vào khoa học công nghệ vào hoạt động lao động sáng tạo. Các sáng kiến tập trung phần lớn vào Đổi mới quy trình làm việc,tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm chi phí, hợp lý hoá trong sản xuất…
Qua các hội thi thợ giỏi của công ty hàng năm, nhiều đồng chí đã dành được giải cao. Hàng năm có hàng chục sáng kiến, đề tài và các công trình nghiên cứu đưuợc Hội đồng sáng kiến của công ty cho áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả thiết thực, mở ra triển vọng mới cho đơn vị.
Một trong số những gưuơng mặt tiêu biểu điển hình cho các lớp thế hệ tuổi trẻ của X18 trong phong trào tuổi trẻ lao động sáng tạo đó chính là con nguười đang trèo lái con thuyền - Xi măng 18 - Đại tá Nguyễn văn Kiên -Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty. Anh nguyên là Bí thư đoàn thanh niên - Đội trưuởng đội Khoa học kỹ thuật trẻ  là chủ nhân của rất nhiều đề tài, sáng kiến mà đề tài lớn nhất là nghiên cứu và sản xuất thành công xi măng bền sun phát ( Xi măng chịu mặn ) là một loại xi măng đặc chủng phục vụ cho xây dựng các công trình Quốc phòng ngoài biển, hải đảo và những vùng bị nưuớc mặn xâm thực.
Tốt nghiệp đại học Bách khoa chuyên nghành hoá silicát tháng 7/1988 đến tháng 10/1988 anh đưuợc điều về Nhà máy X18 đúng vào giai đoạn đơn vị gặp nhiều khó khăn chuyển từ chế độ bao cấp sang hạch toán độc lập, dây chuyền thiết bị lạc hậu cũ nát, sản phẩm làm ra không đáp ứng đưuợc với yêu cầu của thị trưuờng và ngưuời tiêu dùng. Không hề nản lòng mà bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân, với lòng nhiệt tình say mê của tuổi trẻ cùng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh đạo Chỉ huy công ty anh đã sớm khẳng định đưuợc mình trên các lĩnh vực công tác, trải qua nhiều chức vụ từ trợ lý kỹ thuật đến Phó phòng KCS, Trưuởng phòng KCS , Truởng phòng kỹ thuật, Phó Giám đốc Kỹ thuật và hiện nay là Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty, ở bất kỳ cưuơng vị công tác nào anh cũng luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình đảm đuương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đuược giao, giám nghĩ giám làm, say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật đó là phẩm chất rất đáng quý ở anh, với nhiều giải pháp kỹ thuật để hợp lý hoá sản xuất, nhiều sáng kiến đề tài của anh đã đưuợc áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần ổn định và nâng cao chất lưuợng công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất hạ giá thành sản phẩm đặc biệt là việc nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm xi măng bền sun phát đề tài đã đưuợc Bộ Quốc Phòng đánh giá cao.
1 5Để có đuược sản phẩm xi măng bền sunphát nhưu hiện nay anh đã phải trải qua một quá trình nghiên cứu công phu vất vả, bởi vì qua khảo sát thực tế các công trình ngoài biển, hải đảo cho thấy: Nhiều công trình bị xuống cấp do sử dụng xi măng thuường, việc sản xuất xi măng bền sun phát là một quá trình rất khó khăn. Trong nuước việc sản xuất xi măng chịu mặn chua phổ biến mà mới dừng lại ở việc nghiên cứu và chế thử ở Viện vật liệu xây dựng.
Qua gần một năm nghiên cứu chế thử Hội đồng khoa học kỹ thuật công nghệ Tổng cục đã đánh giá đề tài đạt xuất sắc, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức nghiệm thu đề tài và quyết định cho sử dụng xi măng bền sun phát do Công ty X18 sản xuất vào xây dựng các công trình Quốc phòng ngoài biển, hải đảo. Sản phẩm xi măng bền sun phát đã đạt tiêu chuẩn PCSR30, PCSR40 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lưuờng Việt Nam chứng nhận hợp chuẩn tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6067:2004, tiêu chuẩn Mỹ ASTM C150:05, tiêu chuẩn Anh BS 4027:1996 và 6 lần đưuợc nhận huy chưuơng vàng tại hội chợ triển làm hàng công nghiệp Việt Nam từ năm 1999- 2004 .
 Với những thành tích đã đạt đưuợc anh đã đưuợc Thủ tướng chính phủ tặng Băng khen và liên tục đưuợc nhận Bằng khen của Thủ trưởng tổng cục CNQP, Bằng khen “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung uương Đoàn và huy hiệu “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Sản phẩm xi măng chịu mặn của Công ty xi măng X18 do anh làm chủ đề tài đã được nhận giải thuởng “ Sao vàng Đất Việt” “ Giải thưuởng VIFOTEC ”. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sản phẩm xi măng chịu mặn X18được lựa chọn là một trong 75 năm công trình tiêu biểu chào mừng sinh nhật Đoàn tròn 75 tuổi. Gần đây nhất Sản phẩm xi măng bền sun phát của công ty đưuợc lựa chọn là một trong 1.000 sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hiện nay với cưuơng vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Giám đốc công ty anh thật xứng đáng là đại diện cho thế hệ trẻ của Công ty X18 hôm nay đang từng bưuớc trưuởng thành nắm vững khoa học công nghệ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng đi lên trên con đưuờng CNH- HĐH đất nuước. /.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
+84.229.3866.062 +84.229.3866.227
Địa chỉ Xã Ngọc Lương - Huyện Yên Thủy - Hòa Bình
Fax +84.229.3866.121
Email ximang18@gmail.com
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Website có đầy đủ thông tin cho các cổ đông?

GIẢI THƯỞNG
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

© 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18
Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình
Điện Thoại: +84.229.3 866 062 - +84.229.3 866 227 - Email: ximang18@gmail.com
________________________________

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây