Awards

Chủ Tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ tặng

–  Lẵng hoa “Bác Tôn” năm 1978

–  Huân chương Chiến công Hạng 3 năm 1982

–  Huân chương Chiến công Hạng 3 năm 1987

–  Huân chương Lao động Hạng 3 năm 1992

–  Huân chương Lao động Hạng Nhất thời kỳ đổi mới năm 2002

–  Huân chương lao động Hạng Nhì năm 2007

–  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng năm 2003

–  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng năm 2005

Tổng cục Công Nghiệp Quốc phòng tặng

–  Cờ thi đua quyết thắng Tổng cục CNQP tặng năm 2000

–  Cờ thi đua quyết thắng Tổng cục CNQP tặng năm 2001

–  Cờ thi đua quyết thắng Tổng cục CNQP tặng năm 2002

–  Bằng khen Tổng cục CNQP tặng năm 2003

–  Đơn vị “Quyết thắng” năm 2004

–  Bằng khen của Tổng cục CNQP năm 2006

Bộ tài chính tặng:

–  Bằng khen Bộ Tài chính tặng năm 2000

–  Bằng khen Bộ Tài chính tặng năm 2001

–  Bằng khen Bộ Tài chính tặng năm 2002

–  Bằng khen Bộ Tài chính tặng năm 2003

–  Bằng khen Bộ Tài chính tặng năm 2004

Giải thưởng chất lượng Việt Nam cho sản phẩm Xi măng:

–  “Cúp bạc”  chất lượng Việt Nam năm 1997

–  “Huy chương vàng” phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng Việt Nam” năm 1997

–  “Cúp bạc”  chất lượng Việt Nam năm 1998

–  “Cúp bạc”  chất lượng Việt Nam năm 1999

–  “Cúp vàng”  chất lượng Việt Nam năm 2000

–  Giải vàng “Chất lượng Việt Nam” năm 2003

–  Giải thưởng “Sáng tạo Công nghệ Khoa học Việt Nam” năm 2003

–  Giải “Cầu vàng” năm 2001

–  Giải “Cúp Sen Vàng” năm 2001

–  Giải “Cầu vàng” năm 2002

–  Giải “Cúp Sen Vàng” năm 2002

–  Giải “Cầu vàng” năm 2003

–  Giải “Cúp Sen Vàng” năm 2003

–  Giải “Cúp Sen Vàng” năm 2004, 2006

–  Giải thưởng “Châu Á – Thái Bình Dương” năm 2004

–  Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2004, 2006

–  Giải “Sáng tạo khoa học công nghệ VIFOTEC” năm 2005

–  Giải “Cúp Sen Vàng” năm 2005

–  Giải “Siêu cúp cho Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững” năm 2005

–  Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2006, 2008

–  Giải “Công trình sang tạo trẻ tiêu biểu Toàn quốc” năm 2006

Giải thưởng tại Hội chợ hàng Công nghiệp Việt Nam cho sản phẩm Xi măng:

–  “Huy chương vàng” Hội chợ xuất nhập khẩu và tiêu dùng năm 1998

–  “Huy chương vàng” Hội chợ xuất nhập khẩu và tiêu dùng năm 1999

–  “Huy chương vàng” Hội chợ xuất nhập khẩu và tiêu dùng năm 2000

–  Giải thưởng Hội chợ thương mại Quốc tế mùa thu năm 2003

–  “Đĩa bạc” Giải thưởng Hội chợ hàng Việt Nam năm 2001

–  Huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Việt Nam năm 1999

–  Huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Việt Nam năm 2000

–  Huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Việt Nam năm 2001

–  Huy chương Vàng Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Việt Nam năm 2002

–  Huy chương Bạc tại Hội chợ Quốc tế công nghiệp Việt Nam năm 1999

–  Huy chương Bạc tại Hội chợ Quốc tế công nghiệp Việt Nam năm 2000

–  Huy chương Bạc tại Hội chợ Quốc tế công nghiệp Việt Nam năm 2001

Giải thưởng ngành xây dựng Việt Nam cho sản phẩm Xi măng:

–  Huy chương chất lượng cao ngành xây dựng năm 1996

–  Huy chương chất lượng cao ngành xây dựng năm 1997

–  Huy chương tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng tiêu chuẩn năm 1997

–  Huy chương chất lượng cao ngành xây dựng năm 1998

–  Huy chương chất lượng cao ngành xây dựng năm 1999

–  Huy chương chất lượng cao ngành xây dựng năm 2000

–  Huy chương tại Hội chợ ngành xây dựng năm 2003

–  Huy chương tại Hội chợ ngành xây dựng năm 2004

–  “Quả cầu Bạc” ngành xây dựng năm 2001

Bộ Quốc phòng, Bộ lao động TBXH, Tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình tặng:

–  Bộ lao động thương binh và xã hội tặng Bằng khen năm 2000

–  Tỉnh Ninh Bình tặng Cờ Quân dân 1 ý chí năm 2000

–  Bằng khen Tỉnh Hòa Bình tặng năm 2006

Cục Khoa học công nghệ Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen năm 2005

CLIENT CONSULTANT