Liên hệ

CÔNG TY CP CI MĂNG X18

Xã Ngọc Lương – Huyện Yên Thủy – Tỉnh Hòa Bình

Phone: 0229.3866.227

Fax: 0303.866.121

Email: ximangx18@gmail.com

    TƯ VẤN KHÁCH HÀNG